„Dussmann“ vertybės ir atitiktis

Mūsų vertybės

„Dussmann“ vertybių sistema grindžiama etikos principais ir atsakingais veiksmais. Teisingumas, sąžiningumas, socialinė atsakomybė, aistra ir ekologinis sąmoningumas yra mūsų įmonės kultūros pagrindas.

Sąžiningumas

Mūsų veiksmai pasižymi sąžiningumu ir nuosekliu įstatymų bei kitų teisės aktų laikymusi.

Ekologinis sąmoningumas

„Dussmann“ prisiima atsakomybę už gamtos išteklių apsaugą ir skiria dėmesį išteklius taupantiems ir aplinkai nekenksmingiems produktams, procesams ir konstrukcijoms. Gyvename tvarumu.

Aistra

Aistra yra mūsų įmonės kultūros varomoji jėga. Tai apibrėžia mūsų, kaip paslaugų teikėjų, požiūrį ir įkvepia mūsų verslą.

Socialinė atsakomybė

Visose savo veiklos vykdymo vietose užtikriname pagarbą žmogaus teisėms, apsaugą nuo diskriminacijos ir pagarbą skirtingoms kultūroms bei religijoms. Remiame socialinę sanglaudą ir bendruomenę vykdydami rėmimo projektus.

Sąžiningumas

Esame įsipareigoję elgtis sąžiningai ir atsakingai klientų, darbuotojų, partnerių ir visuomenės atžvilgiu.

„Dussmann“ atitiktis ir sąžiningumas

Bendrovėje „Dussmann“ atitikties užtikrinimas reiškia kur kas daugiau nei tik įstatymų ir vidaus gairių laikymąsi. Jis yra visų mūsų sprendimų ir veiklos bei mūsų veiksmų sąžiningumo pagrindas. 

Sąžiningas elgesys ir taisyklių laikymasis yra labai svarbūs nuolatinei „Dussmann“ sėkmei. Vykdydami savo verslo veiklą esame visiškai nepakantūs korupcijai, nesąžiningai konkurencijai ar kitiems teisiniams pažeidimams. Visa tai išdėstyta mūsų elgesio kodekse. 

Atitikties valdymas

Atitiktį teisės aktams įmonėje užtikrina „Dussmann Group“ atitikties valdymo sistema. Ji apima visas priemones, kurių imamės, siekdami užtikrinti, kad mūsų verslas visada visapusiškai atitiktų galiojančius įstatymus ir mūsų vidaus taisykles bei principus. Visapusiškas požiūris padeda siekti mūsų tikslo, kad atsakingas elgesys taptų neatsiejamas nuo visų mūsų darbuotojų mąstymo ir veiksmų.

Mūsų elgesio kodeksas. Mūsų atsakomybė.

„Dussmann Group“ elgesio kodeksas yra mūsų atsakingų veiksmų kolegų, verslo partnerių ir visuomenės atžvilgiu pagrindas. Jame mūsų principai išdėstyti kaip privalomos ir aiškios elgesio taisyklės.

Tikimės, kad mūsų darbuotojai, tiekėjai ir verslo partneriai laikysis mūsų etikos principų ir elgsis atitinkamai.

Norite sužinoti daugiau apie mūsų elgesio kodeksą?

„Dussmann Group“ pranešimo apie pažeidimus sistema

Darbuotojai gali bet kada pranešti apie mūsų elgesio kodekso pažeidimus per konfidencialią „Dussmann Group“ pranešimo apie pažeidimus sistemą. Išorės šalys ir verslo partneriai taip pat gali teikti pranešimus atitinkamais kanalais, jei yra konkrečių pažeidimų požymių. Visi gauti pranešimai kruopščiai peržiūrimi ir tikrinami. Viso proceso metu siekiame užtikrinti sąžiningą procedūrą, kad būtų apsaugotas pranešėjas, nukentėję asmenys ir kiti asmenys, kurie gali būti susiję. „Dussmann“ visiškai netoleruoja asmenų, padedančių užtikrinti atitiktį reikalavimams, diskriminacijos. Nukentėjusieji laikomi nekaltais, kol neįrodyta, kad buvo padarytas pažeidimas. Visi pranešimai laikomi griežtai konfidencialiais.

Pateikti žinutę

Pranešimus apie pažeidimus „Dussmann Group“ atitikties skyriui galite pateikti el. paštu.